fotomonica

Psicoteràpia

Ofereixo sessions a hores convingudes per a descobrir els condicionaments, les creences i les memòries sovint inconscients que ens poden estar mantenint en situacions problemàtiques, incòmodes i/o doloroses.
Proposo ampliar la mirada i veure l’oportunitat que se’ns presenta a través de cada una de les circumstancies que la vida ens porta, i així passar d’una mirada lineal a una mirada circular. És a través d’aquesta nova mirada i de la pròpia experiència que podem experimentar que “tot moviment de vida ens proposa anar sempre cap a més vida”.

Algunes de les propostes o hipòtesis de sentit a explorar i experimentar son:
– La dimensió biològica, psicològica i universal en l’ésser humà
– La capacitat de donar resposta al 100% a tot allò que ens arriba
– Descobrir l’àtom de consciencia i l’espai intern de seguretat en nosaltres
– Reconèixer el triangle dramàtic i les posicions de Víctima, Salvador i Perseguidor
– Les emocions com energia de vida: del valor a la funció
– De les prohibicions al permís de ser un mateix i viure el propi potencial
– Tots els recursos que necessitem estan en nosaltres: la saviesa del Ser.

       

Per més informació posa’t en contacte

Torna a Teràpies