document

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MÒNICA TARRÉS CAMPÀ informa que és titular del lloc web www.monicatarres.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, MÒNICA TARRÉS CAMPÀ informa de les següents dades:

 

El titular d’aquest lloc web és MÒNICA TARRÉS CAMPÀ, amb NIF 44000355K i domicili social a C/ PINS, 12 – 08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: monica@monicatarres.com.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per MÒNICA TARRÉS CAMPÀ per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MÒNICA TARRÉS CAMPÀ contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

MÒNICA TARRÉS CAMPÀ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

MÒNICA TARRÉS CAMPÀ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MÒNICA TARRÉS CAMPÀ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

 

MÒNICA TARRÉS CAMPÀ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ amb NIF 44000355K i domicili social situat a C/ PINS, 12 – 08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MÒNICA TARRÉS CAMPÀ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

 

MÒNICA TARRÉS CAMPÀ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MÒNICA TARRÉS CAMPÀ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic monica@monicatarres.com.

 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

MÒNICA TARRÉS CAMPÀ per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MÒNICA TARRÉS CAMPÀ.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

MÒNICA TARRÉS CAMPÀ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MÒNICA TARRÉS CAMPÀ té el seu domicili a SANT MARTÍ DE CENTELLES, Espanya.